Komunistická strana Československa a bolševismus (projekt GAČR)

Od počátku roku 2008 je Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., nositelem projektu Grantové agentury České republiky Komunistická strana Československa a bolševismus (reg. č. 409/08/1621). Hlavním cílem tohoto pětiletého projektu, jehož hlavním řešitelem je doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., je zpracování syntetizujícího přehledu dějin KSČ a bolševismu a s ním spojené výběrové edice dokumentů. Navazuje na projekt podporovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR KSČ a radikální socialismus v Československu 1918–1989 (reg. č. A 806 3101), jehož hlavním řešitelem byl v ÚSD AV ČR v letech 2001–2005 prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. V rámci projektu bude pokračováno ve vydávání zavedené řady sborníků Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, dalším výstupem jsou zpravodaje obsahující informace o průběhu řešení projektu, pracovní texty, zprávy o důležitých fondech atd. Řešitelský tým projektu spolupracuje s širokým okruhem badatelů z ČR i ze zahraničí, především ze Slovenska. Webové stránky projektu budou informovat zájemce o postupu při jeho řešení a seznamovat je s jednotlivými výstupy. Budou sloužit též ke zveřejňování faksimilí významných pramenných celků.

 

Adresa:

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.

Vlašská 9
CZ-118 40 Praha 1

 

Složení řešitelského týmu projektu:

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

(hlavní řešitel projektu)

Mgr. Jana Váchová (mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

(tajemnice týmu)

prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. (do 30. 9. 2011)

PhDr. Jaroslav Pažout, PhD. (mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

PhDr. Jakub Rákosník, PhD. (mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )