Starší texty Jiřího Maňáka
Starší texty Jiřího Maňáka věnované vývoji členské základny, funkcionářského sboru a pracovníků stranického aparátu KSČ v letech 1948-1968.